Gestió i Planificació Forestal

 • Treballs forestals de neteja i manteniment.
 • Planificació contra emergències – Protecció Civil.
 • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
 • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
 • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
 • Treballs de Reforestació i Forestació.
 • Disseny i execució de treballs de Silvicultura preventiva.
 • SIDEINFO: Sistema de Defensa contra Incendis Forestals.

Senyalització d’espais naturals, urbans i rurals

 • Disseny, senyalització  i homologació segons FEMECV.
 • Disseny i Senyalització de rutes no homologades per la FEMECV.
 • Disseny i dotació de continguts – Aules de natura.                 
 • Rutes eco-saludables urbanes i rurals.
 • Itineraris de cicloturisme.
 • Itineraris culturals i de patrimoni.

Ordenació i planificació del territori

 • Estudis Acústics.
 • Estudis d’Integració Paisatgística
 • Estudis d’Impacte Ambiental.
 • Estudis de Patrimoni.
 • Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible.
 • Estudis Hidrològics.
 • Estudis d’Inundabilitat.
 • Informes justificatius de recursos hídrics.
 • Gestió cadastral i informe d’afeccions territorials.
 • Alçaments topogràfic i GPS. Defensa de la propietat.
 • Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU).
 • Plans de Participació Pública (PPP).
 • Plans de vigilància ambiental.
 • Defensa de la propietat pública.
 • Inventaris de caràcter territorial.

Implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica (digital)

 • Disseny i implantació de models municipals de gestió digital.
 • Bases de dades territorials i cartografia temàtica.
 • Implantació Sistemes d’Informació Geogràfica.
 • Cursos de formació adaptats a sectors productius concrets.

Assessorament tècnic – jurídic  en matèria ambiental

 • Informes tècnic – jurídics d’afeccions territorials.
 • Bases de dades jurídic administratives específiques per sectors.
 • Peritatges i resolució de conflictes

Disseny i execució de projectes de Jardineria

 • Disseny i execució de jardineria pública i privada.
 • Optimització de recursos públics aplicats al manteniment.
 • Xerojardineria mediterrània.

Residus

 • Autorització ambiental integrada.
 • Assessorament en gestió de residus

Gestió Ambiental

 • Sistemes de gestió mediambiental.
 • Normes ISO 9001 i 14001.
 • Reglament EMAS.
 • Agenda 21
 • MEDI XXI GSA C/ Joanot Martorell, 12A. Carcaixent (Ribera Alta - València)
 • HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
 • Telf: +34 96 201 21 12; +34 695 67 33 55 Fax: +34 96 061 29 19
 • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30