Medi XXI – GSA és una empresa consultora formada per professionals de diversos àmbits, amb una activitat orientada fonamentalment a la gestió ambiental-territorial des d’un punt de vista integral i de desenvolupament sostenible. Aquesta aposta per la gestió integral i sostenible es concreta en la forma de plantejar les solucions per a les diferents qüestions que la societat actual demanda de les empreses consultores. Solucions tècniques orientades a donar respostes de qualitat, durabilitat, i sostenibilitat als projectes que desenvolupa. 

Medi XXI – GSA ofereix la seua experiència i solvència tècnica per tal d’assumir amb garanties d’èxit la solució més adient per a cada projecte, sense oblidar en cap moment les demandes de sostenibilitat de la societat actual. La creixent consciència cap a les qüestions ambientals i de gestió sostenible en tots els àmbits té el seu reflex en una àmplia normativa de caràcter ambiental, així com en els hàbits de treball i consum, cada vegada més orientats al respecte al medi. En aquest sentit, Medi XXI – GSA aporta solucions específiques i adaptades a les necessitats de cada projecte.

Les persones que formen l`equip de Medi XXI – GSA pertanyen a diferents disciplines com la biologia, l`agronomia, la tecnologia dels aliments, les ciències ambientals, l`enginyeria forestal, industrial, de camins, l`arquitectura, la gestió d`emergències, l`ordenació territorial, l`anàlisi i la intervenció en el paisatge, la prevenció dels riscos laborals o els mitjans de comunicació audiovisuals,... per a garantir una millor execució dels treballs des d`un punt de vista multidisciplinari i integral.

 Descarrega el nostre dossier d`empresa 

 

  • MEDI XXI GSA C/ Joanot Martorell, 12A. Carcaixent (Ribera Alta - València)
  • HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
  • Telf: +34 96 201 21 12; +34 695 67 33 55 Fax: +34 96 061 29 19
  • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30